E-Förslag

Dricksvattenförsörjning till Axmar Bruk

Status
Utreds/beslutade
Förslaget inskickat
2023-11-17 09:13
Röstning avslutad
2024-01-16
Antal röster
68

Beskrivning
För den fortsatta utvecklingen av en av de största destinationerna inom Gävle Kommun, Axmar Bruk, som drivs av Föreningen Hyttan, behövs den kvantitativa och kvalitativa vattenförsörjningen säkras. Idag har Axmar Bruk ca: 60?70 tusen besökare per år, bruket innefattar ett kulturreservat och flera naturreservat. Satsning har även gjort för att etablera fler entreprenörer och boende inom bruket. För dessa entreprenörer och boende är vattenförsörjningen av stor vikt. Genom anslag från kommunens ytterområdessatsning har Föreningen Hyttan fått bidrag, som har möjliggjort provborrningar, samt analyser har kunnat genomföras för att bedöma möjligheterna till vattenförsörjning. Vårt förslag är att kommunen säkerställer finansiering av fortsatt projektering och utbyggnad av en vattenreningsanläggning och den infrastruktur som krävs för att säkerställa den fortsatta utvecklingen av området som en fortsatt framstående destination inom Gävle Kommun.

Inskickad av:
Claes