Förmultningstoalett, latrin m.m. - ansökan för installation

LÄS MER

Här kan du hämta blankett för ansökan om installation av förmultningstoalett, latrin m.m. Information om vart den ska skickas hittar du högst upp på första sidan i blanketten. 

 

Frågor om e-tjänsten

Gävle kommun kundtjänst
gavle.kommun@gavle.se
026-17 80 00