Beställ fartygsinspektion

LÄS MER

Via vår e-tjänst beställer du fartygsinspektion för att få ett saneringsintyg. Efter att Gävle kommun har mottagit beställningen kontaktar vi dig för att bestämma tid för inspektion.

Vi önskar få in beställningen minst tre arbetsdagar innan fartyget ankommer till någon av Gävle kommuns hamnar.

Läs mer om fartygsinspektioner på gavle.se

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa