Förskola/pedagogisk omsorg - anmälan

LÄS MER

Här anmäler du ditt barn till kommunal eller fristående förskola, annan pedagogisk verksamhet (dagbarnvårdare) och fritidshem.

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet Dataskyddsförordningen. Uppgifterna kommer att registreras av Utbildning Gävle och användas i kommunens administration.

Frågor om e-tjänsten

Gävle kommun kundtjänst
gavle.kommun@gavle.se
026-17 80 00

Följande behövs för e-tjänsten