Redovisning av beviljade ansökningar för utveckling av Gävle kommuns ytterområden

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här ska de ansökningar som beviljats medel från Gävle kommuns ytterområdessatsning redovisas.
I e-tjänsten lämnar ni in er projektredovisning och bifogar fakturor/kvitton som styrker de kostnader ni haft vid genomförandet. Om projektredovisning ej inkommer kan sökande bli återbetalningsskyldig.

OBS! Det är viktigt att du säkerställer att redovisningen inte innehåller några känsliga uppgifter då den kommer att mejlas vidare till respektive ytterområdes utvecklingsgrupp.

Klicka på länken för att läsa mer om Gävle kommuns ytterområdessatsning.

 

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa