Ansökan om fondmedel - av kommunstyrelsen förvaltade fonder

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökningsperioden för fonderna är 1-30 september

Här skickar du in en ansökan för fyra fonder samtidigt. Då ändamålen för dessa fyra donationsstiftelser är snarlika har alla fyra samma e-tjänst. Detta innebär att du endast behöver skicka in en ansökan. Vidare beviljar vi och betalar ut eventuella fondmedel ur den donationsstiftelse som passar bäst in på ditt ändamål. Om du söker bidrag för mer än ett ändamål, exempelvis två olika aktiviteter, produkter eller event, skickar ni in en ansökan per ändamål. 

Information om fonderna finns på sidan Söka pengar ur fonder och stiftelser på gavle.se.

 

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa