Störning - anmälan

LÄS MER

Med den här tjänsten kan du anmäla om du störs i din boendemiljö eller i offentliga lokaler.

En störning kan till exempel handla om:

  • vedeldning
  • störande grannar
  • buller från fläktar och restauranger
  • höga ljudnivåer
  • tobaksrök
  • mögel i badrum
  • låg temperatur
  • bristande ventilation eller liknande frågor som rör inomhusmiljön i bostäder och offentliga lokaler

Den störning som du upplever ska utgöra en olägenhet för människors hälsa eller miljön. Störningen ska pågå i nuläget. Klagomål på störningar som tidigare pågått men numera upphört handläggs inte.

När det gäller störningar från grannar så kan vi inte utreda störningar som är normala och ofrånkomliga när man har grannar nära, till exempel barns lek eller vuxnas röster. Sådana ljud räknas inte som olägenhet enligt miljöbalken även om de kan upplevas störande.

För att ärendet ska handläggas ska du nyligen ha kontaktat och påpekat störningen för din fastighetsägare/-bostadsrättsförening eller den person, alternativt den verksamhetsutövare som orsakar störningen. Fastighetsägaren eller den som orsakat störningen bör ha fått rimlig tid för att utreda problemet och vidta åtgärder.

Handläggningstiden varierar därefter mycket beroende på ärende.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa