Anmäl ett problem eller fara kring snöröjning

LÄS MER

Här kan du anmäla ett problem eller fara kring snöröjning.

Exempel på vad du kan anmäla:

  • bostadsgata eller gång- och cykelväg som inte snöröjts enligt prioriteringsordning 
  • snöhögar och plogvallar som blockerar sikt vid busshållplatser eller korsningar 
  • gatuparkeringar som inte snöröjts enligt datumparkering.

Varje fastighetsägare ansvarar för grindhål, trottoarer och borttagning av istappar. Här kan du läsa mer om fastighetsägarens ansvar.

Om problemet gäller en kommunal fastighet kan du göra en felanmälan till Gavlefastigheter AB.

Vid frågor eller funderingar kontakta Gävle kommuns kundtjänst, 026-17 80 00.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa