Ansökan om medel för utveckling av Gävle kommuns ytterområden

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du lämna in ansökan om medel till utvecklingsinsatser i Hamrångebygden, Hedesunda och Forsbacka.

Inkomna ansökningar handläggs av lokala utvecklingsgrupper och kommunens lokala utvecklingsledare. Beslut om ansökningarna tas i ytterområdessatsningens politiskt tillsatta styrgrupp. 

Klicka på länken för att läsa mer om Gävle kommuns ytterområdessatsning.

Projektredovisning

När projektet genomförts ska sökande lämna in en projektredovisning och fakturor/kvitton som styrker de kostnader sökande haft vid genomförandet. Redovisningen lämnas in via den här e-tjänsten: Redovisning av beviljade ansökningar för utveckling av Gävle kommuns ytterområde. Om projektredovisning ej inkommer kan sökande bli återbetalningsskyldig.

 

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa