Prövning av gymnasiekurs

LÄS MER

En prövning innebär att du redovisar kunskaper och färdigheter i en kurs och att du bedöms utifrån kursens betygskriterier. Det är kursens mål som avgör hur prövningen läggs upp och prövningen kan därför variera stort mellan olika kurser. Om kursen har ett nationell prov ingår provet i allmänhet i prövningen.

Vid en prövning får du ingen undervisning eller handledning. Skolan tillhandahåller inte heller något studiematerial inför prövningen.

Rätten att pröva kurser i det gamla gymnasiet (utbildning som påbörjades före den 1 juli 2011) upphörde den 30 juni 2016.

I Gävle kommun sker prövningen vid de kommunala gymnasieskolorna. Om du har några frågor om din prövning, kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa