Ansökan om boende som insats genom Socialtjänsten

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om boende som insats genom Socialtjänsten.

Innan du ansöker är det viktigt att du tagit del av informationen som finns på gavle.se.  Där kan du läsa mer om biståndet och vad du behöver ha gjort själv innan du ansöker.

För att ha rätt till bistånd till boende genom socialtjänsten krävs att du är helt bostadslös och att du dessutom har särskilda svårigheter att skaffa en bostad på egen hand. Är du folkbokförd i en annan kommun ska du i första hand kontakta din hemkommun för hjälp och stöd.

När du ansöker får du bland annat frågor om:

  • din ekonomi
  • din livssituation
  • vad du själv gjort för att lösa din boendesituation

När du skickat in din ansökan utreder kommunen om du kan ha rätt till bistånd, utredningen tar en till flera månader.

Om du inte kan eller bör ansöka digitalt till exempel på grund av skyddad identitet eller för att du saknar e-legitimation kan du istället vända dig till Gävle kommuns kundtjänst 026-17 80 00

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa