Lämna önskemål om röjning av sly och träd i naturområden

LÄS MER

Här kan du lämna önskemål om röjning av sly och gallring av träd i bostadsnära naturområden. Gävle kommun utför endast naturvård på kommunal mark.

I vår karttjänst kan du se om naturområdet ligger på kommunal mark.

Behov av naturvård på privat mark bör rapporteras till privat fastighetsägare. I Lantmäteriets webbtjänst kan du ta reda på vem som är fastighetsägare.

Vanligtvis tas ett beslut inom några veckor upp till 6 månader beroende på ärendemängd och ärendets allvarlighetsgrad.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa