Lämna klagomål på förskola (utan inloggning)

LÄS MER

Om du är missnöjd med hur en fråga/händelse har hanterats av förskolan kan du lämna ett klagomål till huvudman här genom att starta e-tjänsten.

Följ dessa steg innan du lämnar klagomål till huvudman:

  • Ta kontakt med den berörda verksamhetens personal. Personalen ansvarar för att ta emot ditt ärende och ge dig återkoppling.
  • Ta kontakt med biträdande rektor om du upplever att du inte får den hjälp eller stöd du önskar. Biträdande rektor ansvarar för att ditt ärende utreds och återkopplas till dig.
  • Ta kontakt med rektor om du upplever att du inte får den hjälp eller stöd du önskar från biträdande rektor.

Denna e-tjänst kan användas för att lämna in ett ärende anonymt. Du kan även välja att fylla i dina kontaktuppgifter om du vill få återkoppling i ärendet utan att  behöva logga in. Om du vill lämna in ditt klagomål anonymt är det viktigt att du inte fyller i några personuppgifter i något fält.


Om du INTE vill lämna in ditt klagomål anonymt och vill logga in med Bank-ID, följ denna länk.

OBS! Om du väljer att lämna ditt klagomål anonymt har vi ingen möjlighet att kontakta dig för återkoppling i ärendet.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa