Gävle parkeringsservice - Nyttoparkeringstillstånd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Nyttoparkeringstillstånd är ett särskilt parkeringstillstånd som företag och andra verksamhetsutövare kan ansöka om. Verksamheter som har ett stort behov av att ha sitt fordon nära tillfälliga arbetsplatser för att kunna utföra sitt arbete kan få tillstånd för nyttoparkering.

Tillståndet gäller på gatumark och allmän mark inom Gävle kommun.


OBS! Innan du ansöker: Läs mer om regler och få aktuell prisinformation på Gavleparkering.se

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa