Ansökan till utbildning i svenska för invandrare (sfi)

LÄS MER

Här ansöker du om att börja studera svenska för invandrare (sfi) hos Vuxenutbildningen på Gävle kommun.

Du har rätt att studera sfi:

•    Från och med det år du fyller 16 år
•    Om du inte har grundkunskaper i svenska

För att studera sfi på Vuxenutbildningen i Gävle behöver du vara folkbokförd i Gävle kommun. När vi får in din ansökan kontrollerar vi först att du är folkbokförd här. Du behöver också ha ett svenskt personnummer alternativt ett samordningsnummer eller födelsedata från folkbokföringen om du är EU-medborgare.

Om du har skyddad identitet, ansök inte via denna e-tjänst. Vänligen kontakta Vuxenutbildningen på Gävle kommun. Telefonnummer: 026-17 80 00.

Du kan även ansöka via blankett genom att klicka på knappen "Hämta blankett".

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Om du inte har e-legitimation (BankID) kan du välja att ansöka utan inloggning.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa