Ansökan till distanskurs hos annan utbildningsanordnare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du kan söka till vuxenutbildningen i Gävle från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Alternativt har slutfört utbildning på nationellt program i gymnasieskola eller likvärdig utbildning. 

För att studera via annan utbildningsanordnare gäller nedan:

Vuxenutbildningen har ett begränsat antal kursplatser till distansstudier hos annan utbildningsanordnare till var studieperiod. Om Vuxenutbildningen behöver göra ett urval för att hantera din ansökan på grund av begränsade kursplatser tillämpas Skolverkets urvalskriterier. Prioritering kommer ges till de som är behöriga att läsa på Vuxenutbildningen enligt nedan:

Behörig till studier på grundläggande/gymnasial nivå är vuxna* fr.o.m. 1 juli det år man fyller 20 år som:

  • är bosatta i Sverige
  • saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge
  • har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

* Behörig är också den som är yngre än 20 år, om denne har slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdig utbildning.

Samt uppfyller Rätten till komvux på gymnasial eller grundläggande nivå omfattar den som är behörig enligt kriterierna ovan och vill studera för att uppnå:

  • Grundläggande behörighet till högskoleutbildning
  • En eller flera särskilda behörigheter till högskoleutbildning
  • Grundläggande behörighet till yrkeshögskola
  • En eller flera särskilda kunskaper för utbildning på yrkeshögskola 

Utbildning på distans hos Hermods sker genom självstudier i deras webbaserade lärplattform Novo. Studieformen kräver hög självdisciplin och motivation då du studerar helt på egen hand. Kurserna består av olika uppdrag med deadline som du måste följa. Via lärplattformen bokar du in ett muntligt slutprov i alla kurser, dessa görs via Adobe Connect. Vissa kurser innehåller nationellt prov eller laborationer, dessa bokar du också via lärplattformen och görs sedan på plats i Hermods lokaler i Gävle.

Observera att du behöver ha god datorvana, en egen dator med internetuppkoppling, kamera och headset med mikrofon.

Du som är folkbokförd i annan kommun ska lämna din ansökan till hemkommunen.

Gävle kommun behandlar de personuppgifter du lämnar enligt EU:s dataskyddsförordning.

Du kan ta del av den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter på www.gavle.se/dataskydd. Om du undrar över något kan du mejla till dataskyddsombud@gavle.se
eller ringa 026-178000 och be om att få tala med ett dataskyddsombud.

Ansök inom ansökningsperioderna

Observera att du behöver skicka in din ansökan under ansökningsperioderna. Sena ansökningar beviljas endast om du uppfyller särskilda skäl. Särskilda skäl är att du behöver läsa en kurs för att i tid komplettera din ansökan till yrkeshögskola, högskola eller universitet. Du behöver ange vilken utbildning i din sena ansökan. 

Om du anser att du uppfyller ett särskilt skäl och vill göra en sen ansökan, kontakta studie- och yrkesvägledare inom Vuxenutbildningen.  Kontakta Gävle kommuns kundtjänst för att komma i kontakt med studie- och yrkesvägledarna inom Vuxenutbildningen. Det går ej att ansöka sent via denna e-tjänst.

Har du skyddad identitet?

Använd ej denna e-tjänst. Använd i stället denna blankett och skicka per post till Ingela Hedlund, Vuxenutbildningen Gävle kommun, Box 825, 801 30 Gävle.

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa