Ansök om bygglov för tillbyggnad

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om bygglov för tillbyggnad för ett en-och tvåbostadshus. Ta gärna i förväg reda på vilka bestämmelser som finns i ditt område och ta fram de handlingar du ska bifoga, så att du kan göra en komplett ansökan/anmälan. Du undviker då att lägga tid på kompletteringar som fördröjer ärendet senare. Du som sökande behöver även ta reda på vilket kartunderlag du behöver för att upprätta den situationsplan du ska bifoga till ditt ärende. Om du behöver beställa ett kartunderlag så ska du göra det innan du påbörjar denna E-tjänst.

Skicka in handlingarna som separata PDF-filer i originalstorlek. Ritningar måste ha en måttangivelse eller skalstock.

Innan du påbörjar din anmälan råder vi dig ta del av vår information och vägledning inför vanliga byggåtgärder.

Tänk på att

När du har skickat in ditt ärende fortsätter kontakten via mejl till den e-postadress du anger i e-tjänsten. Mer information om detta visas när du skickat in din anmälan. 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa