Underrättelse om medelstora förbränningsanläggningar i Gävle kommun

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du lämna underrättelse av medelstora förbränningsanläggningar i Gävle kommun.

Verksamheter som driver eller tänker driva en medelstor förbränningsanläggning ska informera tillsynsmyndigheten om anläggningen. Du gör detta via den här e-tjänsten. Anläggningen kommer sedan att registreras av tillsynsmyndigheten.

Vad är en medelstor förbränningsanläggning?

En förbränningsanläggning är medelstor om den sammanlagda installerade tillförda effekten är 1 megawatt eller högre, men högst 50 megawatt. Nya medelstora förbränningsanläggningar kan i vissa fall överstiga 50 megawatt.

När behöver anläggningen registreras?

Nya förbränningsanläggningar ska registreras innan de tas i drift. Med ny anläggning menas en anläggning som tas i drift efter den 20 december 2018.

Övriga anläggningar, så kallade 2018-anläggningar, ska registreras enligt övergångsreglerna i förordningen om medelstora förbränningsanläggningar (2018:471) vilket innebär följande:

  • Senast 1 januari 2024 om anläggningens effekt är högre än 5 MW.
  • Senast 1 januari 2029 om anläggningens effekt är högst 5 MW.

Om länsstyrelsen är din tillsynsmyndighet informerar du din anläggning via e-tjänsten på deras webbsida.

Mer information

Här hittar du mer information om vilka regler som gäller för medelstora förbränningsanläggningar.

Naturvårdsverkets information om medelstora förbränningsanläggningar.
Naturvårdsverket om registrering av medelstora förbränningsanläggningar.

Lagstöd:

Förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa