Enkät - lek- och aktivitetsplatser Gävle kommun

LÄS MER

Gävle kommun ska ta fram en helt ny lek- och aktivitetsstrategi.  Syftet är att vi vill skapa bra platser utomhus som främjar att människor i alla åldrar spontant utövar aktiviteter som lek och rörelse.  Strategin ska vara ett stöd när kommunen ska prioritera och planera för att till exempel bygga nya bostadsområden. Vi ska kunna se hur ett visst område ser ut och vilka behov som finns på vad man kan göra.

Vi vill få in dina synpunkter och idéer på vad som är bra idag och vad som behöver utvecklas i framtiden.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa