Ansökan om fondmedel - av kommunstyrelsen förvaltade fonder

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökningsperioden för fonderna är 1-30 september

I den här e-tjänsten skickar du in en ansökan för fyra fonder samtidigt. Du behöver endast göra en ansökan och har möjlighet att bli beviljad medel från någon av nedanstående fyra fonder. 

Information om fonderna finns på sidan Söka pengar ur fonder och stiftelser på gavle.se och kortfattat beskrivna nedan.

Stiftelsen Oscar Flensburgs fond
Fonden kan användas till välgörenhet, kulturfrämjande eller allmännyttiga ändamål

Stiftelsen Pehr Muréns donationsfond
Fonden kan användas till ”för staden nyttigt och gagneligt ändamål”.

Stiftelsen Johan Selggrens donationsfond
Fonden kan användas till ”för samhället nyttigt ändamål”.

Stiftelsen Carl Johan och Axel Lennstrands fond
Fonden kan användas till välgörande ändamål.

 

 

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa