Inledande kartläggning av yrkes-, lärlingsutbildning eller annat (Yrke, hobby-, företags, - eller föreningsverksamhet)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst fyller du i uppgifter om din studiebakgrund, erfarenheter från arbetslivet, praktikplatser eller föreningsliv som kan vara relevanta för kartläggningen.

Innan du startar e-tjänsten kan det underlätta att du har fotograferat eller skannat in ditt CV, betyg, intyg eller andra relevanta dokument som styrker uppgifterna du lämnar.

Denna inledande kartläggningsprocess tar upp till fyra veckor. Du kan tidigast ansöka till utbildningar och kurser efter att denna process är klar.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa