Ansökan om studiestartsstöd

LÄS MER

Detta bedömer kommunen: 

  • Du är 25-60 år
  • Du har ingen utbildning sedan tidigare eller har del av utbildning på grundskole- eller gymnasienivå

Detta bedömer CSN: 

  • Du har inte haft studiemedel under de 3 senaste åren
  • Du är anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen
  • Du ska studera på minst 50 %
  • Utländsk medborgare och har rätt till svenskt studiestöd

CSN får varje år ett anslag från regeringen som sen fördelas till kommunen utifrån kommunens andel av samtliga kommunens arbetslösa i åldern 25-60 år. När kommunens årliga anslag för studiestödet är slut kommer inga fler stöd att beviljas.

Obs! Om du har studielån sedan tidigare måste du ha skött din återbetalning och ej fått studiemedel de senast tre åren. Annars är du ej behörig att ansöka om studiestartsstöd.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa