Preschool for children 3-5 years -Önskemål om att gå i skola för barn och unga-Ryska

LÄS MER

Детскийсаддлядетей 3-5 лет.
Лица-опекуныизУкраины, которыенаходятсявШвециинепотуристическойвизе, могутподатьзаявлениенаполучениеместавдетскомсаду. Государственныйдетскийсадявляетсябесплатнымирассчитанна 15 часоввнеделю. Послерегистрацииместопредоставляетсявтечение 4 месяцев.
Чтобыподатьзаявлениенаполучениеместавдетскомсаду, необходимозаполнитьформузаявленияиотправитьегона to utbildning@gavle.se.

Frågor om e-tjänsten

Behöver du hjälp att använda e-tjänsten eller har förslag på förbättringar, är du välkommen att kontakta Gävle kommuns kundtjänst
gavle.kommun@gavle.se
026-17 80 00