Preschool for children 3-5 years - Önskemål om att gå i skola för barn och unga-Ukraina

LÄS MER

Дошкільнийзакладдлядітей 3–5 років.
Батьки-опікунизУкраїни, якінеперебуваютьуШвеціїзатуристичноювізою, можутьподатизаявунаотриманнямісцяудошкільномузакладі. Державнийдошкільнийнавчальнийзакладєбезкоштовниміпрацює 15 годиннатиждень. Післяреєстраціїмісцепропонуєтьсяпротягом 4 місяців.
Щобподатизаявунаотриманнямісцяудошкільномузакладі, необхіднозаповнитиформузаявитавідправитиїїнаадресу utbildning@gavle.se.
 

Frågor om e-tjänsten

Behöver du hjälp att använda e-tjänsten eller har förslag på förbättringar, är du välkommen att kontakta Gävle kommuns kundtjänst
gavle.kommun@gavle.se
026-17 80 00