Serveringsansvariga personer - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du bedriver verksamhet med serveringstillstånd måste det under hela serveringstiden finnas en person på plats som är ansvarig för alkoholserveringen. Det kan vara du som är tillståndshavare eller en person som du har utsett.

Se till att din lista över serveringsansvariga alltid är uppdaterad hos kommunen. Det är viktigt eftersom alkoholinspektörerna och polisen kommer att fråga efter en anmäld serveringsansvarig vid tillsynsbesök.

Serveringsansvariga personer ska ha fyllt 20 år och vara lämpliga för uppgiften. Lämpligheten är upp till dig som tillståndshavare att bedöma och kan till exempel bero på personens kunskap om alkohollagen och erfarenhet av servering. Den som är serveringsansvarig ska också vara medveten om sitt uppdrag.

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Anmäl via blankett

Vill du istället göra din anmälan via blankett så kan du skicka till:

Gävle kommun
Livsmiljö Gävle
Livsmedel och tillstånd
801 84 Gävle

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa