Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten enligt alkohollagen (2010:1622). Ett tillfälligt tillstånd gäller för en enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle.

Som företrädare för företaget så använder du din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. 

Exempel på information och dokument som ska bifogas i e-tjänsten

  • eventuellt registreringsbevis från Bolagsverket.
  • uppgifter om ägarförhållanden, exempelvis aktiebok (aktiebolag), bolagsavtal (handelsbolag/kommanditbolag).
  • skalenlig planritning över serveringsstället.
  • hyreskontrakt, arrendeavtal eller köpeavtal för serveringsstället.
  • meny.

Handläggningstid
Om något saknas kommer du att få komplettera din ansökan. Kommunen meddelar när ansökan är komplett. Handläggningstiden är cirka 5 veckor från det att en komplett ansökan har kommit in.

Avgifter och handläggningstid
Kommunen tar ut en ansökningsavgift för den utredning som görs i samband med ansökan och om serveringstillstånd beviljas tas en tillsynsavgift ut.  Avgifter för serveringstillstånd – Gävle kommun (gavle.se)

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa