Anmälan om ändrade ägarförhållanden mm för serveringstillstånd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anvisningar till e-tjänst för anmälan om ändrade ägarförhållanden mm

Alla betydande ändringar ska anmälas omgående till kommunen. Det innebär att ändringarna ska anmälas så snart ni vet om att en ändring kommer att göras. Om tillståndsbolaget har moderbolag/ägarbolag ska även ändringar i det bolaget anmälas. Om betydande ändringar inte anmäls i tid kan kommunen fatta beslut om sanktion så som erinran, varning eller återkallelse av serveringstillståndet. 
Exempel på betydande ändringar är:

  • En ledamot tillkommer eller avgår
  • En bolagsman byts ut
  • En person med firmateckningsrätt tillkommer eller avgår
  • Ägarändring

Kontakta gärna kommunens alkoholhandläggare om du är osäker på om din ändring behöver anmälas.
Kommunen tar ut en avgift för handläggning av ärendet. Avgiften skickas med faktura. Aktuell taxa finns här: Avgifter för serveringstillstånd – Gävle kommun (gavle.se) 

Förbered bilagor

Anmälan ska göras av behörig firmatecknare. Följande handlingar kan behöva bifogas beroende på vad ändringen gäller:
1.  Ägarförhållanden 
Om ägarförhållandena har ändrats ska det anmälas. Ägarförhållanden ska vara styrkta. 
För aktiebolag: bifoga bolagsstämmoprotokoll eller aktiebok.
Om bolaget ingår i en koncern: bifoga en organisationsskiss där ägarförhållandena mellan de förekommande bolagen framgår, samt vilka fysiska personer som slutligen är ägare.
För handelsbolag eller kommanditbolag: bifoga underskrivet bolagsavtal/kompanjonavtal.
För förening: bifoga kopia på underskrivet årsmötesprotokoll/styrelseprotokoll som visar ändringen.
2. Köpeavtal
Om det i samband med ändrade ägarförhållanden har skett något köp så ska ett köpeavtal bifogas till er anmälan. 
3. Kunskap i alkohollagen
Här efterfrågas de nya personernas kunskap i alkohollagen och även tidigare erfarenhet av alkoholservering. Om de nya personerna tidigare har gjort ett kunskapsprov i en annan kommun ska detta intyg bifogas. 
4. Verksamhetsinriktning
Om restaurangens inriktning ändras med anledning av att nya personer tillkommit, bifoga uppgifter om vilka ändringar som har gjorts t.ex. nytt matutbud, dans, underhållning, målgrupp etc.
5. Verifiering av köpet
Dokumentation för hur köpet har finansierats. Det kan exempelvis vara lånehandlingar, kontoutdrag mm. Verifikationerna ska visa hur köpet finansierats och att betalning till säljaren har gjorts.

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa