Återkallelse på egen begäran - serveringstillstånd och tobakstillstånd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst återkallar du på egen begäran ditt tobakstillstånd (enligt 7 kap. 10 § 1p. 2018:2088)eller serveringstillstånd (enligt 9 kap. 11 § alkohollag 2010:1622).

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa