Anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Från och med den 1 augusti 2022 gäller lagen om tobaksfria nikotinprodukter. Det innebär att du behöver anmäla din försäljning till kommunen innan den påbörjas. Du ska anmäla försäljningen till den kommun där försäljningen har sin gatuadress.

Vem gör anmälan?
Tjänsten kräver underskrift med e-legitimation av verksamhetens firmatecknare.

Avgift
Kommunen kommer att ta ut en årlig tillsynsavgift för tillsynen av din verksamhet. Mer information lämnas i samband med tillsynen eller när din anmälan handläggs. 

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa