Lämna uppgifter för ny riskklassning av livsmedelsverksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen att lämna uppgifter om en livsmedelsverksamhet i Gävle kommun!
Här lämnar du uppgifter om befintlig livsmedelsverksamhet. Avdelningen för miljö och hälsa behöver uppgifterna för att placera verksamheten i rätt riskklass enligt Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell.
Om verksamheten är certifierad enligt en standard för livsmedelssäkerhet är det bra om du har ditt certifikat tillgängligt så att du kan ladda upp det.

Logga in med din egen e-legitimation
Som företrädare för företaget så använder du din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten, exempelvis Mobilt BankID eller Freja eID+. I e-tjänsten kan du välja att hämta företagsuppgifter från Bolagsverket, Statistikmyndigheten SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Hämta företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du hämta uppgifter om ditt företag från Bolagsverket, SCB och Skatteverket.
Läs mer på sidan Så hämtar kommuner företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifterna själv.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa