Lämna grannyttrande

LÄS MER

Här kan du som granne eller annan berörd skicka in ditt yttrande på utskickad remiss till Bygglovsenheten på Gävle kommun.

Det är viktigt att du anger vilket diarienummer dina synpunkter gäller. Diarienumret har utformningen BOB-ÅÅÅÅ-NNNN. 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Remiss med diarienummer

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa