Uttag av medel på spärrat konto enligt föräldrabalken 14 kap 8 §

LÄS MER

Här kan du som är god man eller förvaltare hämta blankett för uttag av medel på huvudmannens spärrade konto. Information om var den ska skickas hittar du högst upp på första sidan i blanketten. 

Om du inte har möjlighet att skriva ut på egen hand kan du få hjälp med det via kundtjänst, se kontaktuppgifter nedan.

Frågor om e-tjänsten

Gävle kommun kundtjänst
gavle.kommun@gavle.se
026-17 80 00