Redovisning av stöd till lovaktiviteter för barn och unga

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här e-tjänsten redovisar föreningar och organisationer hur beviljade medel för lovaktiviteter har använts. I e-tjänsten ska bland annat antal deltagare fördelat på flickor och pojkar (samt ickebinära), ekonomisk redovisning och beskrivning av genomförande redovisas.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa