Jag har god man eller förvaltare och vill byta till en annan

LÄS MER

Här kan du som har godmanskap eller förvaltarskap ansöka till överförmyndarnämnden om att få byta personen som är din gode man eller förvaltare mot en annan person. 

Överförmyndarnämnden kan besluta om att byta till en annan person om det är olämpligt att personen som är din gode man eller förvaltare fortsätter att vara det. Till exempel om din gode man eller förvaltare har skött uppdraget på fel sätt.

Om du är anhörig till någon som har godmanskap eller förvaltarskap och vill att en ny god man eller förvaltare förordnas för den personen så ska du ansöka här: E-tjänst för dig som anhörig

Mer information om god man och förvaltare finns på gavle.se 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa