Ansökan om byte av god man/förvaltare - För dig som är anhörig till en person med godmanskap eller förvaltarskap

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som är anhörig till någon som har godmanskap eller förvaltarskap anordnat för sig, ansöka till överförmyndarnämnden om att få byta ut din anhörigas gode man eller förvaltare mot en annan person. 

Överförmyndarnämnden kan besluta om att byta till en annan person om det är olämpligt att nuvarande god man / förvaltare kvarstår. Vid misskötsel av uppdraget eller på grund av någon annan anledning som du uppger i din ansökan och som gör personen olämplig.

Om du inte vill byta ut personen utan istället vill ansöka om att godmanskapet eller förvaltarskapet ska upphöra så ska du vända dig till Gävle tingsrätt med din ansökan.

Om du själv har god man eller förvaltare och vill byta till en ny god man eller förvaltare så ska du ansöka här:  E-tjänst för dig som vill byta god man/förvaltare

 

Mer information om god man och förvaltare finns på gavle.se

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa