Inledande kartläggning av ämnen inför eventuell validering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst fyller du i uppgifter om din studiebakgrund gällande ämnet du önskar kartläggas inom och eventuellt valideras i. Här beskriver du dina kunskaper i ämnet och laddar upp betyg, intyg, diplom alternativt annat material som kan styrka ditt kunnande. 

Innan du startar e-tjänsten kan det underlätta att du har fotograferat eller skannat in dina betyg, intyg, diplom eller andra relevanta dokument som styrker uppgifterna du lämnar.

Inledande och fördjupade kartläggningsprocessen tar upptill 8 - 10 veckor. Ansökan till utbildning alternativt kurser kan tidigast ske nästkommande ansökningsperiod alternativt efter valideringsprocessens slut.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa