Ansök om dispens från lokala trafikföreskrifter

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du som företagare eller privatperson behöver köra, parkera eller ställa upp ett fordon där det inte är tillåtet måste du ansöka om dispens från de lokala trafikföreskrifterna i Gävle kommun för att få tillstånd.

Så fungerar det

  • I e-tjänsten anger du de fordon som ansökan gäller, önskad period för dispens och den plats/område som behovet avser. Du kan ansöka om dispens för flera fordon i en ansökan.
  • Om din dispens blir beviljad gäller tillståndet endast på kommunal mark eller kommunala vägar och gator inom Gävle kommun.
  • Beviljad dispens gäller maximalt ett år. Om behovet av dispens kvarstår efter att tillståndet gått ut behöver du skicka in en ny ansökan.

Innan du ansöker rekommenderar vi dig ta del av mer information om vad dispensen innebär.

 

Efter att du ansökt

Efter att du skickat in din ansökan påbörjar vi handläggningen av ditt ärende. Om ansökan beviljas skickar vi ett erbjudande till dig.

Efter att du godkänt erbjudandet får du ett tillstånd som ska visas upp i det fordon som dispensen avser.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa