Anmälan om catering till slutet sällskap

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den som har stadigvarande serveringstillstånd för catering till slutet sällskap kan anmäla catering av alkoholdrycker och mat till en annan lokal inom samma kommun. För att lokalen där serveringen ska äga rum ska kunna godkännas måste det normalt sett finnas dokumenterat att den är lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt. Undantag från kravet på brandskydd finns för catering till en privatperson eller en företagslokal.

Privat lokal

Exempelvis bostad och arbetsplats som ej är avsedd för allmänheten.

Publik lokal

Exempelvis restaurang, biograf och bibliotek dit allmänheten har tillträde.
Lokalen som är avsedd för allmänheten ska vara lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt och ha ett, i förhållande till lokalens storlek, lämpligt antal sittplatser för matservering. 

Handläggningstid

Om lokalen behöver godkännas behöver anmälan om catering komma in minst 2 veckor innan evenemanget ska äga rum. Om anmälan kommer in med kortare varsel är det inte säkert att kommunen hinner handlägga din anmälan. I anmälan ska det bland annat finnas uppgifter om datum, klockslag, lokal, matutbud och vilket det slutna sällskapet är.

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa