Ansök om stöd vid våld i nära relation

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om stöd via Enheten våld i nära relationer

Du kan ansöka om stöd via Enheten våld i nära relationer om du är utsatt eller utsätter någon för något av följande:

  • Hot och våld av den person du lever med
  • Hot och våld av någon person som står dig nära
  • Hedersrelaterat våld eller förtryck

I den här e-tjänsten loggar du in med e-legitimation och lämnar dina kontaktuppgifter samt en kort beskrivning om din situation.

Om du hellre önskar ta kontakt med oss t ex via telefon, eller vill ha mer information, så kan du läsa mer på sidan Stöd vid våld i nära relationer (gavle.se)

Om socialtjänsten får kännedom om barn som bevittnat våld eller själva utsatts för våld i nära relation inleder socialtjänsten en utredning enligt 11 kap. 1 § SoL eftersom socialtjänsten både ska kunna bedöma barnets specifika behov av stöd och skydd samt besluta om och tillsätta adekvata stödinsatser.

Vid pågående våld ring 112.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa