Livsmedelsverksamhet - anmäla ny verksamhet eller ändring/avslut av befintlig verksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen att lämna uppgifter om en livsmedelsverksamhet i Gävle kommun!

Här anmäler du att ditt företag ska starta ny livsmedelsverksamhet, ändra en befintlig verksamhet eller avsluta en befintlig verksamhet direkt via e-tjänst.

I e-tjänsten kan du lämna uppgifter som Samhällsbyggnadsnämnden behöver för att placera verksamheten i rätt riskklass och planera kommande kontroll.

Om du ska anmäla att verksamheten är certifierad enligt en standard för livsmedelssäkerhet är det bra om du har ditt certifikat tillgängligt så att du kan ladda upp det.​

Du kan läsa mer om att registrera livsmedelsverksamhet på gavle.se

Logga in med din egen e-legitimation

Som företrädare för företaget så använder du din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten, exempelvis Mobilt BankID eller Freja+.

Anmäl till rätt myndighet

För verksamheter som tillverkar eller förpackar animaliska produkter som ska vidare till andra livsmedelsanläggningar gäller särskilda regler.

Läs mer om anläggningar som behöver godkännas av Livsmedelsverket på (livsmedelsverket.se).

Så här hämtas dina företagsuppgifter

Om du företräder ett företag kan du inne i e-tjänsten välja att hämta uppgifter om ditt företag från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så du slipper att fylla i dem manuellt.
Läs mer på sidan Så här hämtar kommuner företagsuppgifter (bolagsverket.se). 

Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa