Dispens för transporter - ansökan

LÄS MER

Här kan du hämta blankett för att ansöka om dispens för transporter. Information om vart den ska skickas hittar du högst upp på första sidan i blanketten.

Dispensansökan som rör mer än en kommun ska alltid lämnas till Trafikverkets regionkontor i startregionen. Regionerna hittar du information om på sista sidan.

Om du inte har möjlighet att skriva ut på egen hand kan du få hjälp med det via kundtjänst, se kontaktuppgifter nedan.

Frågor om e-tjänsten

Gävle kommun kundtjänst
gavle.kommun@gavle.se
026-17 80 00