Dispens från trafikföreskrift, elfordon på cykelbanor - ansökan

LÄS MER

Här kan du hämta blankett för att ansöka om dispens från trafikföreskrift för elfordon på cykelbanor. Information om vart den ska skickas hittar du högst upp på första sidan i blanketten.

Om du inte har möjlighet att skriva ut på egen hand kan du få hjälp med det via kundtjänst, se kontaktuppgifter nedan.

Frågor om e-tjänsten

Gävle kommun kundtjänst
gavle.kommun@gavle.se
026-17 80 00