Uttag av medel på spärrat konto enligt föräldrabalken 13 kap 8 §-ansökan

LÄS MER

Här kan du som förmyndare hämta blankett för uttag av medel på barns spärrade konto. Information om vart den ska skickas hittar du högst upp på första sidan i blanketten. 

Om du inte har möjlighet att skriva ut på egen hand kan du få hjälp med det via kundtjänst, se kontaktuppgifter nedan.

Frågor om e-tjänsten

Gävle kommun kundtjänst
gavle.kommun@gavle.se
026-17 80 00