Volontär - bli volontär

LÄS MER

Som volontär bidrar du med din tid och ditt engagemang och du ställer upp så mycket du själv vill. Alla volontäruppdrag ser olika ut beroende på vem du träffar. Du bestämmer själv hur mycket du vill engagera dig som volontär. Du väljer också vilka uppgifter du vill åta dig. Du utför dina uppdrag helt ideellt och kan när som helst välja att bryta ditt volontäruppdrag.

Enligt personuppgiftslagen får vi inte behandla dina uppgifter utan ditt godkännande.
Genom att du klickar på ”Skicka in” i våra e-tjänster godkänner du att Gävle kommun behandlar dina uppgifter.

Frågor om e-tjänsten

Gävle kommun kundtjänst
gavle.kommun@gavle.se
026-17 80 00

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa