Ändrade ägarförhållanden - bilaga

LÄS MER

Här kan du hämta en bilaga till ansökan om ändring i gällande tillstånd vid ändrade ägandeförhållanden. Information om vart den ska skickas hittar du högst upp på första sidan i blanketten. 

Övrig info och anvisningar för blanketten finns på sista sidan. Om du inte har möjlighet att skriva ut på egen hand kan du få hjälp med det via kundtjänst, se kontaktuppgifter nedan.

Frågor om e-tjänsten

Gävle kommun kundtjänst
gavle.kommun@gavle.se
026-17 80 00