Vattenskydd - bilaga 3 - hantering av ensilage i silo, upplagd gödsel samt slam

LÄS MER

Här kan du hämta bilaga 3 till ansökan om tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter. Information om vart den ska skickas hittar du högst upp på första sidan i blanketten. 

Övrig info och anvisningar för blanketten finns på sista sidan. Om du inte har möjlighet att skriva ut på egen hand kan du få hjälp med det via kundtjänst, se kontaktuppgifter nedan.

Frågor om e-tjänsten

Gävle kommun kundtjänst
gavle.kommun@gavle.se
026-17 80 00