Ansökan om bygglov/marklov/rivningslov - blankett A - för små åtgärder utan krav på kontrollansvarig

LÄS MER

Här kan du hämta blankett A - ansökan om bygglov/marklov/rivningslov för små åtgärder utan krav på kontrollansvarig.

Frågor om e-tjänsten

Gävle kommun kundtjänst
gavle.kommun@gavle.se
026-17 80 00