Ansökan om bygglov/marklov/rivningslov - blankett B - för mindre åtgärder med krav på kontrollansvarig

LÄS MER

Här kan du hämta blankett B -ansökan om bygglov/marklov/rivningslov för mindre åtgärder.

Frågor om e-tjänsten

Gävle kommun kundtjänst
gavle.kommun@gavle.se
026-17 80 00