Bygglov - blankett B - ansökan om bygglov/marklov/rivningslov för mindre åtgärder med krav på kontrollansvarig

LÄS MER

Här kan du hämta blankett B -ansökan om bygglov/marklov/rivningslov för mindre åtgärder. Information om vart den ska skickas hittar du högst upp på första sidan i blanketten. 

Övrig info och anvisningar för blanketten finns på sista sidan. Om du inte har möjlighet att skriva ut på egen hand kan du få hjälp med det via kundtjänst, se kontaktuppgifter nedan.

Mindre åtgärder med krav på kontrollansvarig kan exempelvis vara:

  • Garage mellan 50-80 kvm
  • Tillbyggnad från 40 kvm (med våtrum eller i flera våningsplan)
  • Tillbyggnad av komplementbyggnad från 50 kvm
  • Rivning av huvudbyggnader (exempelvis fritidshus)
  • Ändrad användning/ombyggnation
  • Markåtgärder (större)
  • Inredande av ytterligare bostad/lokal
  • Utvändig ändring/ större fasadändring
  • Ändring av kulturhistoriskt värdefulla byggnader (Q- & K-märkta byggnader)

Om ytan för en åtgärd är större vad som har angivits här, ska ni istället använda er av ansökningsblankett C.

Utvändig ändring/fasadändring kan i detta fall vara att byta ut ett större glasparti i fasaden eller att komplementera med nya fönster och dörrar så att fasaden kommer att förändras på ett arkitektoniskt sätt.

Om ansökan avser ändrad användning av en byggnad, ange vad byggnaden har använts till tidigare och vad som önskas vara i byggnaden. Exempelvis, ändrad användning från kontor till bostad.

Större markåtgärder kan exempelvis vara marklov för fyllning/schaktning för en större yta. Ändring av kulturhistoriskt värdefulla byggnader avser exempelvis en förändring av fasad- eller takmaterial, flytt av fönster eller dörr.

Beställningsblankett och E-tjänst för ett kartutdrag hittar du på https://sjalvservice.gavle.se/oversikt/flowoverview/494. Nybyggnadskartan är ett viktigt verktyg för dig när du ska välja en lämplig plats för din byggnad. Nybyggnadskartan redovisar var och hur du får/kan bebygga fastigheten, ledningar, servitut, höjdförhållanden mm. Den skickas hem till dig med information om hur du använder den. Du ritar in din byggnad på nybyggnadskartan skickar sen in den som en situationsplan med övriga handlingar i din bygglovsansökan. Om du ska bygga mindre än 50 kvm kan du beställa ett kartutdrag för att använda till situationsplan. Kartutdraget är gratis och skickas normalt till dig inom en vecka.

 

Frågor om e-tjänsten

Gävle kommun kundtjänst
gavle.kommun@gavle.se
026-17 80 00