Ansökan om bygglov/marklov/rivningslov - blankett C - med krav på kontrollansvarig

LÄS MER

Här kan du hämta blankett C - ansökan om bygglov/marklov/rivningslov med krav på kontrollansvarig. 

Frågor om e-tjänsten

Gävle kommun kundtjänst
gavle.kommun@gavle.se
026-17 80 00