Bygglov - blankett C - ansökan om bygglov/marklov/rivningslov med krav på kontrollansvarig

LÄS MER

Här kan du hämta blankett C - ansökan om bygglov/marklov/rivningslov med krav på kontrollansvarig. Information om vart den ska skickas hittar du högst upp på första sidan i blanketten. 

Övrig info och anvisningar för blanketten finns på sista sidan. Om du inte har möjlighet att skriva ut på egen hand kan du få hjälp med det via kundtjänst, se kontaktuppgifter nedan.

Bygglov, marklov och rivningslov med krav på kontrollansvarig kan exempelvis vara:

  • Nybyggnad (av garage över 80 kvm, fritidshus, enbostadshus, flerbostadshus osv)
  • Tillbyggnad (av fritidshus, enbostadshus, industribyggnad osv)
  • Rivning av huvudbyggnader/stora byggnader (enbostadshus och större byggnader)
  • Ändrad användning/ombyggnad - Inredande av ytterligare bostad/lokal
  • Tillbyggnad/ändring/rivning av kulturhistoriskt värdefulla byggnader (Q- & K-märkta byggnader)

Om ansökan avser ändrad användning av en byggnad, ange vad byggnaden har använts till tidigare och vad som önskas vara i byggnaden. Exempelvis, ändrad användning från lokal till restaurang eller från kontor till skola.

Beställningsblankett och E-tjänst för ett kartutdrag hittar du på https://sjalvservice.gavle.se/oversikt/flowoverview/494. Nybyggnadskartan är ett viktigt verktyg för dig när du ska välja en lämplig plats för din byggnad. Nybyggnadskartan redovisar var och hur du får/kan bebygga fastigheten, ledningar, servitut, höjdförhållanden mm. Den skickas hem till dig med information om hur du använder den. Du ritar in din byggnad på nybyggnadskartan skickar sen in den som en situationsplan med övriga handlingar i din bygglovsansökan. Om du ska bygga mindre än 50 kvm kan du beställa ett kartutdrag för att använda till situationsplan. Kartutdraget är gratis och skickas normalt till dig inom en vecka.

Frågor om e-tjänsten

Gävle kommun kundtjänst
gavle.kommun@gavle.se
026-17 80 00