Bygglov - förklarande text till ansökningsblanketterna A-C för bygglov, marklov och rivningslov

LÄS MER

Här kan du hämta förklarande text till ansökningsblanketterna A-C för bygglov, marklov och rivningslov.

Om du inte har möjlighet att skriva ut på egen hand kan du få hjälp med det via kundtjänst, se kontaktuppgifter nedan.

Frågor om e-tjänsten

Gävle kommun kundtjänst
gavle.kommun@gavle.se
026-17 80 00